Group Program
8:20 AM - Under 9 Mixed 700m Race Walk Final (TR1) 8:30 AM - Under 10-11 Mixed 1100m Race Walk Final (TR1) 8:40 AM - Under 12-13 Mixed 1500m Race Walk Final (TR1) 8:55 AM - Under 14-17 Mixed 1500m Race Walk Final (TR1) 9:00 AM - Under 12 Girls Discus - 750g Final (DT2) 9:05 AM - Under 12 Boys Discus - 750g Final (DT1) 9:15 AM - Under 13 Girls Long Jump Final (LJ1) 9:20 AM - Under 13 Boys Long Jump Final (LJ2) 9:20 AM - Under 14 Girls Javelin - 400g Final (JT) 9:25 AM - Under 14 Boys Shot Put - 3kg Final (SP2) 9:30 AM - Under 9 Girls 60m Hurdles - 45cm Heats (TR1) 9:30 AM - Under 15 Girls Triple Jump Final (TJ1) 9:35 AM - Under 9 Boys 60m Hurdles - 45cm Heats (TR1) 9:35 AM - Under 15 Boys Triple Jump Final (TJ2) 9:45 AM - Under 10 Girls 60m Hurdles - 60cm Heats (TR1) 9:50 AM - Under 10 Boys 60m Hurdles - 60cm Heats (TR1) 10:00 AM - Under 11 Girls 80m Hurdles - 60cm Heats (TR1) 10:05 AM - Under 11 Boys 80m Hurdles - 60cm Heats (TR1) 10:15 AM - Under 12 Girls 80m Hurdles - 68cm Heats (TR1) 10:20 AM - Under 12 Boys 80m Hurdles - 68cm Heats (TR1) 10:30 AM - Under 10 Girls High Jump - Scissors Final (HJ1) 10:30 AM - Under 11 Girls Shot Put - 2kg Final (SP1) 10:30 AM - Under 13 Girls 80m Hurdles - 76cm Heats (TR1) 10:35 AM - Under 10 Boys High Jump - Scissors Final (HJ2) 10:35 AM - Under 11 Boys Javelin - 400g Final (JT) 10:35 AM - Under 13 Boys 80m Hurdles - 76cm Final (TR1) 10:42 AM - Under 14 Girls 80m Hurdles - 76cm Final (TR1) 10:45 AM - Under 9 Girls Long Jump Final (LJ1) 10:45 AM - Under 12 Girls Triple Jump Final (TJ1) 10:50 AM - Under 9 Boys Long Jump Final (LJ2) 10:50 AM - Under 12 Boys Triple Jump Final (TJ2) 10:54 AM - Under 14 Boys 90m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:00 AM - Under 15 Girls 90m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:06 AM - Under 16 Girls 90m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:18 AM - Under 15 Boys 100m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:34 AM - Under 16 Boys 100m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:40 AM - Under 13 Girls Javelin - 400g Final (JT) 11:40 AM - Under 17 Girls 100m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:45 AM - Under 13 Boys Shot Put - 3kg Final (SP2) 11:45 AM - Under 15 Girls Discus - 1kg Final (DT2) 11:50 AM - Under 15 Boys Discus - 1kg Final (DT1) 11:50 AM - Under 17 Boys 110m Hurdles - 76cm Final (TR1) 12:05 PM - Under 16-17 Girls High Jump Final (HJ1) 12:10 PM - Under 14 Girls Long Jump Final (LJ2/LJ3) 12:10 PM - Under 16-18 Boys High Jump Final (HJ2) 12:15 PM - Under 14 Boys Long Jump Final (LJ1) 12:30 PM - Under 9 Girls 200m Heats (TR1) 12:35 PM - Under 9 Boys 200m Heats (TR1) 12:40 PM - Under 10 Girls 200m Heats (TR1) 12:45 PM - Under 10 Boys 200m Heats (TR1) 12:50 PM - Under 9 Girls Shot Put - 2kg Final (SP1) 12:50 PM - Under 11 Girls 200m Heats (TR1) 12:55 PM - Under 9 Boys Shot Put - 2kg Final (SP2) 12:55 PM - Under 11 Boys 200m Heats (TR1) 1:00 PM - Under 12 Girls 200m Heats (TR1) 1:05 PM - Under 10 Girls Discus - 500g Final (DT2) 1:05 PM - Under 12 Boys 200m Heats (TR1) 1:10 PM - Under 10 Boys Discus - 500g Final (DT1) 1:10 PM - Under 13 Girls 200m Heats (TR1) 1:16 PM - Under 13 Boys 200m Heats (TR1) 1:22 PM - Under 14 Girls 200m Heats (TR1) 1:28 PM - Under 14 Boys 200m Heats (TR1) 1:30 PM - Under 11 Girls Long Jump Final (LJ1) 1:34 PM - Under 15 Girls 200m Heats (TR1) 1:35 PM - Under 11 Boys Long Jump Final (LJ2) 1:40 PM - Under 15 Girls High Jump Final (HJ1) 1:40 PM - Under 15 Boys 200m Heats (TR1) 1:45 PM - Under 15 Boys High Jump Final (HJ2) 1:46 PM - Under 16 Girls 200m Final (TR1) 1:52 PM - Under 16 Boys 200m Final (TR1) 1:58 PM - Under 17 Girls 200m Final (TR1) 2:04 PM - Under 17 Boys 200m Final (TR1) 2:15 PM - Under 14 Girls Shot Put - 3kg Final (SP1) 2:20 PM - Under 14 Boys Javelin - 600g Final (JT) 2:25 PM - Under 9 Girls 60m Hurdles - 45cm Final (TR1) 2:28 PM - Under 9 Boys 60m Hurdles - 45cm Final (TR1) 2:30 PM - Under 16-17 Girls Triple Jump Final (TJ2) 2:35 PM - Under 16-18 Boys Triple Jump Final (TJ1) 2:35 PM - Under 10 Girls 60m Hurdles - 60cm Final (TR1) 2:38 PM - Under 10 Boys 60m Hurdles - 60cm Final (TR1) 2:45 PM - Under 11 Girls 80m Hurdles - 60cm Final (TR1) 2:48 PM - Under 11 Boys 80m Hurdles - 60cm Final (TR1) 2:55 PM - Under 12 Girls 80m Hurdles - 68cm Final (TR1) 2:58 PM - Under 12 Boys 80m Hurdles - 68cm Final (TR1) 3:05 PM - Under 13 Girls 80m Hurdles - 76cm Final (TR1) 3:20 PM - Under 11 Boys Shot Put - 2kg Final (SP2) 3:20 PM - Under 11 Girls Javelin - 400g Final (JT) 4:00 PM - Under 9 Girls 200m Final (TR1) 4:03 PM - Under 9 Boys 200m Final (TR1) 4:06 PM - Under 10 Girls 200m Final (TR1) 4:09 PM - Under 10 Boys 200m Final (TR1) 4:12 PM - Under 11 Girls 200m Final (TR1) 4:15 PM - Under 11 Boys 200m Final (TR1) 4:18 PM - Under 12 Girls 200m Final (TR1) 4:21 PM - Under 12 Boys 200m Final (TR1) 4:24 PM - Under 13 Girls 200m Final (TR1) 4:27 PM - Under 13 Boys 200m Final (TR1) 4:30 PM - Under 14 Girls 200m Final (TR1) 4:33 PM - Under 14 Boys 200m Final (TR1) 4:36 PM - Under 15 Girls 200m Final (TR1) 4:39 PM - Under 15 Boys 200m Final (TR1) 4:50 PM - Under 12 Girls High Jump Final (HJ1) 4:55 PM - Under 12 Boys High Jump Final (HJ2) 5:00 PM - Under 13 Girls Shot Put - 3kg Final (SP1) 5:05 PM - Under 13 Boys Javelin - 600g Final (JT) 5:05 PM - Under 9 Girls 800m Final (TR1) 5:10 PM - Under 9 Boys 800m Final (TR1) 5:15 PM - Under 16-17 Girls Discus - 1kg Final (DT2) 5:15 PM - Under 10 Girls 800m Final (TR1) 5:20 PM - Under 16-17 Boys Discus - 1kg/1.5kg Final (DT1) 5:20 PM - Under 10 Boys 800m Final (TR1) 5:25 PM - Under 11 Girls 800m Final (TR1) 5:30 PM - Under 11 Boys 800m Final (TR1) 5:35 PM - Under 12 Girls 800m Final (TR1) 5:40 PM - Under 12 Boys 800m Final (TR1) 5:45 PM - Under 13 Girls 800m Final (TR1) 5:50 PM - Under 13 Boys 800m Final (TR1) 5:55 PM - Under 14 Girls 800m Final (TR1) 6:00 PM - Under 14 Boys 800m Final (TR1) 6:05 PM - Under 15-17 Girls 800m Final (TR1) 6:10 PM - Under 15 Boys 800m Final (TR1) 6:15 PM - Under 16-17 Boys 800m Final (TR1)
9:00 AM - Under 9 Girls High Jump - Scissors Final (HJ1) 9:00 AM - Under 11 Girls 1500m Final (TR1) 9:00 AM - Under 16-17 Boys Javelin - 700g Final (JT) 9:00 AM - Under 16-17 Girls Shot Put - 3kg Final (SP1) 9:05 AM - Under 9 Boys High Jump - Scissors Final (HJ2) 9:08 AM - Under 11 Boys 1500m Final (TR1) 9:16 AM - Under 12 Girls 1500m Final (TR1) 9:24 AM - Under 12 Boys 1500m Final (TR1) 9:32 AM - Under 13 Girls 1500m Final (TR1) 9:40 AM - Under 13 Boys 1500m Final (TR1) 9:48 AM - Under 14-17 Girls 1500m Final (TR1) 9:55 AM - Under 10 Girls Shot Put - 2kg Final (SP1) 9:56 AM - Under 14-17 Boys 1500m Final (TR1) 10:00 AM - Under 13 Girls Discus - 750g Final (DT2) 10:05 AM - Under 13 Boys Discus - 750g Final (DT1) 10:15 AM - Under 12 Boys Shot Put - 2kg Final (SP2) 10:15 AM - Under 12 Girls Javelin - 400g Final (JT) 10:45 AM - Under 11 Girls High Jump Final (HJ1) 10:50 AM - Under 11 Boys High Jump Final (HJ2) 11:00 AM - Under 9 Girls 70m Heats (TR1) 11:05 AM - Under 9 Boys 70m Heats (TR1) 11:10 AM - Under 10 Girls 70m Heats (TR1) 11:15 AM - Under 10 Boys 70m Heats (TR1) 11:30 AM - Under 12 Boys Javelin - 400g Final (JT) 11:30 AM - Under 12 Girls Shot Put - 2kg Final (SP1) 11:30 AM - Under 13 Girls 200m Hurdles - 68cm Final (TR1) 11:33 AM - Under 13 Boys 200m Hurdles - 68cm Final (TR1) 11:40 AM - Under 14 Girls 200m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:43 AM - Under 14 Boys 200m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:54 AM - Under 15-17 Girls 300m Hurdles - 76cm Final (TR1) 11:57 AM - Under 15 Boys 300m Hurdles - 76cm Final (TR1) 12:00 PM - Under 16-17 Boys 300m Hurdles - 76cm Final (TR1) 12:05 PM - Under 14 Girls Triple Jump Final (TJ1) 12:05 PM - Under 15 Girls Long Jump Final (LJ1) 12:10 PM - Under 14 Boys Triple Jump Final (TJ2) 12:10 PM - Under 15 Boys Long Jump Final (LJ2) 12:20 PM - Under 9 Girls 400m Heats (TR1) 12:26 PM - Under 9 Boys 400m Heats (TR1) 12:32 PM - Under 10 Girls 400m Heats (TR1) 12:38 PM - Under 10 Boys 400m Heats (TR1) 12:44 PM - Under 11 Girls 400m Heats (TR1) 12:45 PM - Under 16-17 Boys Shot Put - 4kg/5kg Final (SP2) 12:45 PM - Under 16-17 Girls Javelin - 500g Final (JT) 12:50 PM - Under 9 Girls Discus - 500g Final (DT2) 12:50 PM - Under 11 Boys 400m Heats (TR1) 12:55 PM - Under 9 Boys Discus - 500g Final (DT1) 12:56 PM - Under 12 Girls 400m Heats (TR1) 1:02 PM - Under 12 Boys 400m Heats (TR1) 1:08 PM - Under 13 Girls 400m Heats (TR1) 1:14 PM - Under 13 Boys 400m Heats (TR1) 1:15 PM - Under 10 Boys Shot Put - 2kg Final (SP1) 1:20 PM - Under 11 Girls Triple Jump Final (TJ1) 1:20 PM - Under 14 Girls 400m Final (TR1) 1:25 PM - Under 11 Boys Triple Jump Final (TJ2) 1:25 PM - Under 12 Girls Long Jump Final (LJ1) 1:26 PM - Under 14 Boys 400m Final (TR1) 1:30 PM - Under 12 Boys Long Jump Final (LJ2) 1:30 PM - Under 13 Girls High Jump Final (HJ1) 1:32 PM - Under 15 Girls 400m Final (TR1) 1:35 PM - Under 13 Boys High Jump Final (HJ2) 1:38 PM - Under 15 Boys 400m Final (TR1) 1:44 PM - Under 16 Girls 400m Final (TR1) 1:50 PM - Under 16 Boys 400m Final (TR1) 1:56 PM - Under 16-17 Girls 400m Final (TR1) 2:00 PM - Under 15 Girls Javelin - 500g Final (JT) 2:02 PM - Under 17 Boys 400m Final (TR1) 2:05 PM - Under 15 Boys Shot Put - 4kg Final (SP2) 2:10 PM - Under 14 Girls Discus - 1kg Final (DT2) 2:15 PM - Under 14 Boys Discus - 1kg Final (DT1) 2:15 PM - Under 9 Girls 100m Heats (TR1) 2:20 PM - Under 9 Boys 100m Heats (TR1) 2:25 PM - Under 10 Girls 100m Heats (TR1) 2:30 PM - Under 10 Boys 100m Heats (TR1) 2:35 PM - Under 11 Girls 100m Heats (TR1) 2:40 PM - Under 11 Boys 100m Heats (TR1) 2:45 PM - Under 10 Girls Long Jump Final (LJ1) 2:45 PM - Under 12 Girls 100m Heats (TR1) 2:50 PM - Under 10 Boys Long Jump Final (LJ2) 2:50 PM - Under 12 Boys 100m Heats (TR1) 2:55 PM - Under 13 Girls 100m Heats (TR1) 3:01 PM - Under 13 Boys 100m Heats (TR1) 3:07 PM - Under 14 Girls 100m Heats (TR1) 3:10 PM - Under 13 Girls Triple Jump Final (TJ1) 3:13 PM - Under 14 Boys 100m Heats (TR1) 3:15 PM - Under 13 Boys Triple Jump Final (TJ2) 3:19 PM - Under 15 Girls 100m Final (TR1) 3:25 PM - Under 11 Girls Discus - 500g Final (DT2) 3:25 PM - Under 15 Boys 100m Final (TR1) 3:30 PM - Under 11 Boys Discus - 500g Final (DT1) 3:30 PM - Under 15 Boys Javelin - 700g Final (JT) 3:30 PM - Under 15 Girls Shot Put - 3kg Final (SP1) 3:31 PM - Under 16 Girls 100m Final (TR1) 3:37 PM - Under 16 Boys 100m Final (TR1) 3:43 PM - Under 17 Girls 100m Final (TR1) 3:45 PM - Under 14 Girls High Jump Final (HJ1) 3:49 PM - Under 17 Boys 100m Heats (TR1) 3:50 PM - Under 14 Boys High Jump Final (HJ2) 4:00 PM - Under 9 Girls 70m Final (TR1) 4:03 PM - Under 9 Boys 70m Final (TR1) 4:06 PM - Under 10 Girls 70m Final (TR1) 4:09 PM - Under 10 Boys 70m Final (TR1) 4:15 PM - Under 16-17 Girls Long Jump Final (LJ1) 4:20 PM - Under 16 Boys Long Jump Final (LJ2) 4:20 PM - Under 17 Boys Long Jump Final (LJ3) 4:25 PM - Under 11 Girls 400m Final (TR1) 4:28 PM - Under 11 Boys 400m Final (TR1) 4:31 PM - Under 12 Girls 400m Final (TR1) 4:34 PM - Under 12 Boys 400m Final (TR1) 4:37 PM - Under 13 Girls 400m Final (TR1) 4:40 PM - Under 13 Boys 400m Final (TR1) 4:43 PM - Under 9 Girls 400m Final (TR1) 4:46 PM - Under 9 Boys 400m Final (TR1) 4:49 PM - Under 10 Girls 400m Final (TR1) 4:52 PM - Under 10 Boys 400m Final (TR1) 5:20 PM - Under 11 Girls 100m Final (TR1) 5:23 PM - Under 11 Boys 100m Final (TR1) 5:26 PM - Under 12 Girls 100m Final (TR1) 5:29 PM - Under 12 Boys 100m Final (TR1) 5:32 PM - Under 13 Girls 100m Final (TR1) 5:35 PM - Under 13 Boys 100m Final (TR1) 5:38 PM - Under 9 Girls 100m Final (TR1) 5:41 PM - Under 9 Boys 100m Final (TR1) 5:44 PM - Under 10 Girls 100m Final (TR1) 5:47 PM - Under 10 Boys 100m Final (TR1) 5:50 PM - Under 14 Girls 100m Final (TR1) 5:53 PM - Under 14 Boys 100m Final (TR1) 6:02 PM - Under 17 Boys 100m Final (TR1)